Με μεγάλη χαρά και διαχρονικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σας ανακοινώνουμε την, από 01/07/2019, συστέγαση και συνεργασία μας με τo Κέντρo Γαλλικής Γλώσσας του κ. Κωνσταντίνου Βρακά.

Το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας του Κωνσταντίνου Βρακά βρίσκεται στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το 2008. Υπεύθυνος σπουδών είναι ο Βρακάς Κωνσταντίνος. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Κλασσικής Φιλολογίας από το κρατικό πανεπιστήμιο του Μετς, Γαλλίας, και κάτοχος πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Έτσι, από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στο ίδιο υψηλό επίπεδο.

Νέα Συνεργασία!