μαθητές της Μαγδαληνής Φασουλή

Τα τμήματα αυτά αφορούν παιδιά από 12-15 ετών.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται με επιμέλεια και σχολαστικότητα για τις εξετάσεις. Η Φιλοσοφία μας δεν μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε τακτικές απλής αποστήθισης κανόνων γραμματικής, λεξιλογίου και μηχανική επανάληψη πτυχιακών ασκήσεων.

Η προετοιμασία γίνεται σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα από εξειδικευμένους καθηγητές με μητρική γλώσσα την Αγγλική.

Στόχος μας είναι ο κάθε μαθητής μας, αφ’ ενός να πάρει το πτυχίο που τον ενδιαφέρει, αφ’ ετέρου να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιεί και τη μητρική του.

Δίνεται η δυνατότητα στους επιμελής μαθητές μας, να συντομεύσουν τον συνολικό χρόνο φοίτησης, αποκτώντας το Proficiency πριν το Λύκειο.

Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις των πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan καθώς και σε άλλες εξετάσεις των οποίων τα πτυχία αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ποσοστά επιτυχίας μας είναι τουλάχιστον τα διπλάσια του Πανελληνίου μέσου όρου.