μικρή μαθήτρια της Μαγδαληνής Φασουλή

Τα τμήματα αυτά αφορούν παιδιά από 7-9 ετών.

Εχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι όταν το παιδί αρχίσει την εκμάθηση της ξενης γλώσσας από πολύ μικρή  ηλικία, έχει θεαματικά αποτελέσματα, αφού μπορεί πιο εύκολα και γρήγορα να εμπεδώσει νέες πληροφορίες και η μάθηση να αποτελεί χαρά.

Στις προκαταρκτικές τάξεις τα παιδιά σταδιακά αποκτούν άνεση στην ανάγνωση και τη γραφή, κατακτούν τα πρώτα στάδια της αναπαραγωγής προφορικού λόγου και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν βασικές δομές και λεξιλόγιο.

Για να πετύχουμε όλα αυτά εφαρφόζουμε αυτό που ονομάζουμε επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας και είναι μια προσέγγιση της διδασκαλίας που βασίζεται στην άποψη ότι για να μάθει κανείς μια γλώσσα, χρειάζεται να επικοινωνεί μέσα από αυτή.

Για τον λόγο αυτό παραμένει αμετάβλητη η πεποίθησή μας ότι η συλλογική μάθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθήτη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του και είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την αφυδατωμένη ατομική μάθηση (το ιδιαίτερο).

Μέσα από την πλούσια ποικιλία διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούμε, τη συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων, τα ευχάριστα βιβλία και τη φιλική, οικογενειακή ατμόσφαιρα του σχολείου μας, βοηθάμε τα παιδιά να κάνουν μια σωστή αρχή, να αγαπήσουν τα Αγγλικά.