Τα τμήματα αυτά είναι ειδικής προετοιμασίας με σκοπό την εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια.