μικρές μαθήτριες της Μαγδαληνής Φασουλή

Τα τμήματα αυτά αφορούν παιδιά από 9-12 ετών.

Εχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι όταν το παιδί αρχίσει την εκμάθηση της ξενης γλώσσας από πολύ μικρή  ηλικία, έχει θεαματικά αποτελέσματα, αφού μπορεί πιο εύκολα και γρήγορα να εμπεδώσει νέες πληροφορίες και η μάθηση να αποτελεί χαρά.

Βασικός στόχος μας στα επίπεδα αυτά είναι να ολοκληρωθεί και να αφομοιωθεί η ύλη σε ότι αφορά γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο και να αναπτυχθεί η ευχέρεια τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Με την βοήθεια της μεθόδου διδακαλίας μας και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουμε, τα παιδιά «χτίζουν» ολοένα πάνω στις γερές βάσεις που έχουν ήδη βάλει από μικρή ηλικία.

Η διδακτική ύλη, τα βιβλία και η μέθοδος διδασκαλίας είναι καλά μελετημένα, δοκιμασμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στην ηλικία και στις ανάγκες των μαθητών.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή, και με την χρήση πολυμέσων (CD, DVD, Internet, διαδραστικού πίνακα), επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη παρακολούθηση και στήριξη του κάθε μαθητή, και το μάθημα φαίνεται απλό και ευχάριστο.

Οι γονείς, ακόμα και αν δεν γνωρίζουν αγγλικά, μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα παιδιά τους.