μαθητής σε διαδραστικό πίνακα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Φασουλή αξιοποιούν πάντα τις νέες τεχνολογίες, και προσαρμόζουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους με βάση τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από αυτές.

Είμαστε ένας από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα, που μελετήσαμε και εντάξαμε την προβολή του μαθήματος σε διαδραστικούς πίνακες smartboards. Αποτελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο που κάνει το μάθημα ελκυστικό, και βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητώ. Επιπλέον μειώνει τον φόρτο εργασίας του παιδιού για το σπίτι, αφού η περισσότερη εργασία γίνεται μέσα στην τάξη. 

Είμαστε από τους πρώτους που μελετήσαμε και εντάξαμε τα i-ebooks στα μαθήματά μας.

Είμαστε από τους πρώτους που ανέπτυξαν Computer Laboratory, για να παρέχουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να μελετούν με τρόπο ακόμα πιο εύκολο και κατανοητό. 

Είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόσαμε το Belt Study System στη διδασκαλία μας. Το εν λόγω σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελέτης και επανάληψης της αγγλικής γλώσσας βασιζόμενο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα αυτό καλύπτει την ύλη του επιπέδου που ανήκει ο μαθητής. Παράλληλα αναπτύσσει σωστά όλες τις γλωσσικές ικανότητες (ομιλία, ακουστική, ανάγνωση, γραφή).

Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε πως οι νέες τεχνολογίες είναι απλά ένα εργαλείο ακόμα, στην μέθοδο της διδασκαλίας. Αυτό που έχει σημασία είναι το επίπεδο της γνώσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται αυτή η γνώση.

Τα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας Φασουλή σας εξασφαλίζουν την επιτυχία !