Η Μαγδαληνή Φασουλή

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μαγδαληνή Φασουλή, έχουν μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης της Καλαμάτας.

Ιδρύθηκαν το 1986 από την εκπαιδευτικό, Κα Φασουλή Μαγδαληνή, κάτοχο πτυχίων Αγγλικής Φιλολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Bachelor of Arts Degree University of Melbourne και Diploma in Education University of Melbourne. Έκτοτε αποτελούν ένα από τα κορυφαία Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Καλαμάτας.

Τα σχολεία μας εξειδικεύονται στη διδασκαλία των Αγγλικών.

Οι καθηγητές μας και οι διδάσκοντες διακρίνονται για το ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά τους προσόντα όσο και στη σωστή οργάνωση των σχολείων μας. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά μας απολαμβάνουν ένα θετικό περιβάλλον εκμάθησης. Μέσα σ’ αυτό έχουν τη δυνατότητα να διερύνουν τους ορίζοντές τους και να διαπρέψουν στον επαγγελματικό καθώς και στον πνευματικό χώρο.

Στην 01/07/2019, ξεκίνησε η συστέγαση και συνεργασία μας με τo Κέντρo Γαλλικής Γλώσσας του κ. Κωνσταντίνου Βρακά. Έτσι, από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στο ίδιο υψηλό επίπεδο.