μαθητές της Μαγδαληνής Φασουλή

Από το 1986, πρωταρχικός μας στόχος είναι να διδάξουμε σωστά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό το επιτυγχάνουμε γιατί:

  • πάντα δουλεύουμε συστηματικά
  • δεν σταματάμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις
  • έχουμε συνέπεια στις βασικές αρχές μας
  • έχουμε τρόπο στη μάθηση της Αγγλικής γλώσσας
  • επιλέγουμε το σωστό διδακτικό υλικό
  • δίνουμε σημασία στην εξειδίκευση των καθηγητών μας
  • έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα για τους μικρούς μαθητές
  • πάντα εκσυγχρονίζουμε τα κέντρα μας με τις τελευταίες τεχνολογίες
  • δείχνουμε πάντα αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων μας
  • προάγουμε αξίες και δημιουργούμε πρότυπα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ μας μπορούν να είναι σίγουροι, όχι μόνο για την επιτυχία τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, αλλά και για το γεγονός ότι το πιστοποιητικό γνώσης στην Αγγλική γλώσσα που αποκτούν, αντιπροσωπεύει την ουσιαστική δυνατότητα χρήσης της γλώσσας εύκολα και αβίαστα σε οποιαδήποτε περίσταση και οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή τους, και όχι απλά συσσώρευση κανόνων και πληροφοριών.

Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχος μας !

Τα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας Μαγδαληνή Φασουλή στηρίζουν και εμπνέουν τα παιδιά !