1.  Σε ποια ηλικία μπορεί το παιδί μου να ξεκινήσει τα αγγλικά;

 • Από το νηπιαγωγείο ή την Α’ Δημοτικού στα ειδικά pre-junior τμήματα
 • Από την Β’ ή  Γ’ Δημοτικού παρακολουθώντας κατευθείαν την Α Junior (Α’ προκαταρκτική)

2.  Σε ποια ηλικία θα πάρει το παιδί μου το B2 Lower;

Τα ποσοστά επιτυχίας μας αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι μέτριοι μαθητές καταφέρνουν να πάρουν το B2 (Lower),  στην ηλικία των 13-14 ετών, και στα 15 τους, αποκτούν το C2 (Proficiency).


3. Πώς γίνεται η διδασκαλία;

 • Η διδακτική ύλη, τα βιβλία και η μέθοδος είναι απόλυτα εναρμονισμένη στις ανάγκες των μαθητών.
 • Ο μικρός αριθμός μαθητών στην τάξη, το εξατομικευμένο ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, και η επικοινωνιακή προσέγγιση, κάνουν απλή και ευχάριστη την εκμάθηση της γλώσσας.
 • Οι γονείς ακόμα και αν δεν γνωρίζουν αγγλικά, μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα παιδιά τους.

4.  Ποια προνόμια απολαμβάνουν οι μαθητές μας;

 • Χαμηλά δίδακτρα
 • Ευέλικτους τρόπους πληρωμής
 • Εκπτωση στην φοίτηση αδερφού/ής
 • Ειδικά τμήματα που συντομεύουν τον συνολικό χρόνο φοίτησης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια σε κολλέγια της Αγγλίας
 • Δωρεάν χρήση του Computer Lab, και του προγράμματος Belt Study System, με την καθοδήγηση εξειδικευμένου καθηγητή
 • Δυνατότητα μελέτης και προετοιμασίας στο σχολείο με τη δική μας καθοδήγηση
 • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
 • Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών τους, πάντα με την εγγυημένη ποιότητα των σχολείων μας.

5.  Τι προτείνετε, ιδιαίτερο ή ομαδικό μάθημα;

Εχει αποδεικτεί ότι το παιδί μαθαίνει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα σαν μέλος μιας ομάδας, αφού αυτό είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του. Συχνά οι μαθητές που εντάσσονται σε ομαδικό μάθημα προερχόμενοι από ιδιαίτερο, διαπιστώνεται ότι έχουν μείνει πίσω.

Η σύνθεση της ομάδας/τάξης είναι ένα κράμα προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, μαθησιακούς τύπους και ταλέντα που μπορεί να διδάσκονται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευτικού, συμπληρώνουν, χρωματίζουν, εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν κάθε μάθημα. Ετσι το ομαδικό μάθημα γίνεται ο ιδανικός τρόπος μάθησης μιας ξένης γλώσας.