εν ώρα μαθήματος στα Κ.Ξ.Γ. της Μαγδαληνής Φασουλή

“Η διδασκαλία είναι τέχνη και ο καθηγητής οφείλει να είναι καλλιτέχνης”

Η αγγλική γλώσσα πέρασε τον 21ο αιώνα όντας η πολυμαθέστερη γλώσσα στον κόσμο. 

Η μέθοδος διδασκαλίας απασχολεί όλα τα πανεπιστήμια της Βρετανίας και σχεδόν όλα σε περισσότερα από 175 κράτη ανά τον κόσμο. 

Ενας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων έχουν πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό στόχο τη μέθοδο, τον τρόπο που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και διαρκέστερη λειτουργία μιας ξένης γλώσσας από τον χρήστη. 

Ένα είναι βέβαιο, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι πεδίο επιστημονικό με υπόβαθρο και ιστορία.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, τουλάχιστον άλλα τρία πεδία γνώσης διεκδικούν την προσοχή του καθηγητή αγγλικών: η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η γνώση της επιστήμης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της μεθοδολογίας και της διδακτικής, το σχολείο μας έχει υιοθετήσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, δηλαδή μια συγκεκριμένη θεωρία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, που περιλαμβάνει 3 βασικές πτυχές:

Θεωρία – Προσέγγιση – Παιδαγωγική.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΟΣΟ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ – ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΕ – ΜΗΝ ΤΗΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.

Διδάσκουμε αγγλικά με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει εύκολα, γρήγορα και για πάντα. Η φιλοσοφία μας δεν μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε τακτικές απλής αποστήθισης κανόνων γραμματικής, λεξιλογίου και μηχανική επανάληψη πτυχιακών ασκήσεων. Στόχος μας είναι ο κάθε μαθητής μας, αφ’ ενός να πάρει το πτυχίο που τον ενδιαφέρει, αφ’ εταίρου να αγαπήσει και να μπορεί να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιεί και τη μητρική του.