μάθημα στα Κ.Ξ.Γ της Μαγδαληνής Φασουλή

Τα τμήματα αυτά αφορούν ενήλικες.

Αυτά είναι τμήματα ειδικής διδασκαλίας, για ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν ένα δίπλωμα TOEIC σε 2 ή 3 μήνες.