μικροί μαθητές της Μαγδαληνής Φασουλή

Τα τμήματα αυτά είναι διάρκειας πέντε εβδομάδων, με έναρξη τα μέσα του Ιουνίου και λήξη στο τέλος του Ιουλίου, όπου οι μαθητές με καθημερινό πρωινό μάθημα καλύπτουν την ύλη μιας σχολικής χρονιάς.