Η αγάπη των μαθητών μας

«Θέλουμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι κάθε φορά σε κάθε δοκιμασία και μετά από κάθε επιτυχία μας, η σκέψη μας ήταν και σε σένα πάντα. Δίχως τη δική σου συμβολή και ορθή διδασκαλία, και ταυτόχρονα παιδαγωγική της αγγλικής γλώσσας, τίποτε δεν θα είχε συμβεί.»