Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ουσιαστική και μεθοδική εκμάθηση αγγλικών σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Η κ. Φασουλή είναι όχι μόνο σωστή επαγγελματίας, αλλά στέκεται και δίπλα στον μαθητή και τον υποστηρίζει ανάλογα με τις ανάγκες του προκειμένου να βελτιωθεί. Εύχομαι καλή αρχή στη συνεργασία σας!