Είχα μια ευχάριστη εμπειρία ως μαθητής, το επίπεδο γνώσεων που παρέχεται είναι πολύ καλό και το κλίμα κατά την διάρκεια των μαθημάτων ήταν ευχάριστο και φιλικό.