Μεθοδική δουλειά και επαγγελματισμός! Τίθενται γερές βάσεις και με στόχο την εις βάθος εκμάθηση και με στόχο την απόκτηση πτυχίων. Οι διδάσκοντες είναι άριστοι και τα τμήματα δουλεύουν καλά και αποτελεσματικά.