Αποτελεί ένα πολύ προσεγμένο φροντιστήριο που λειτουργεί οργανωμένα και υπεύθυνα και κατευθύνει μεθοδικά τους μαθητές του στην πραγματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Προσεγγίζει τα παιδιά ανθρώπινα και με ανοιχτό πνεύμα!